Valors

æquitas basa la seva actuació en principis i valors que impregnen constantment els serveis que realitza:

  • Excel·lència: Busquem i trobem l’excel·lència en totes les accions que emprenem, amb rigor, assolint objectius, oberts al món i als seus canvis.
  • Confidencialitat: Garantim l’absoluta confidencialitat de tot allò que els clients ens confien, un dels aspectes més valorats de les nostres intervencions.
  • Eficàcia: Treballem amb tots els recursos a l’abast per l’assoliment de sol.lucions creatives, així com dels processos i resultats desitjats pels nostres clients amb criteris de màxima eficàcia.
  • Confiança: Moltes persones i organitzacions de la procedència més variada han confiat en la nostra forma d’apropar-nos al conflicte humà. Nosaltres confiem en les potencialitats i capacitats de l’ésser humà –individualment o en societat – més que en les limitacions que puguin existir, sovint relacionades amb el context.
  • Qualitat: En un món que cerca constantment augmentar la quantitat de tot, apostem pel criteri qualitatiu, sense models preestablerts, amb una aproximació alhora artesanal i professional que permet assolir la màxima qualitat dels processos i resultats que es cerquen.
  • Experiència: Més de vint anys d’experiència professional i d’estudi sobre les relacions humanes, tant a nivell local com a nivell internacional, ens permeten posar al servei de les persones, dels grups humans i de les organitzacions una sòlida experiència orientada a la recerca de les millors sol.lucions.
  • Equip: Constituïm un equip humà dinàmic i flexible, treballem en equip amb els més diversos professionals de les àrees per tal de superar, gestionar i transformar els problemes, disputes i conflictes que se’ns confien.
  • Principis: Assumim com a propis els principis professionals per a mediadors en conflictes establerts per l’Association for Conflict Resolution, com el respecte per la voluntat de les persones, la imparcialitat, la neutralitat, la confidencialitat i la capacitació professional.
  • Ètica: Els valors ètics universals que la humanitat ha anat oferint –a més dels propis de la mediació i la resolució pacífica de conflictes- constitueixen font d’inspiració constant en la nostre actuació.