Mediació Mediterraneum


æ Mediació i facilitació familiar

 • Separació i divorci
  • planificació de pàtria potestat i guàrdia i custòdia. Sistema de coparentalitat
  • pensió d’aliments
  • pensió compensatòria
  • domicili conjugal
  • distribució patrimonial
 • parelles de fet del mateix o diferent gènere
 • entre germans
 • dificultats de comunicació pares/fills menors
 • conflictes entre fills adults i progenitors a causa dels canvis en les necessitats en la vellesa o dependència
 • família extensa i sistema familiar
 • aliments entre parents
 • gestió de crisis familiars
 • reconciliació familiar
 • filiació, adopció i acolliment
 • adopció i família biològica
 • relació avis nets
 • situacions convivencials d’ajuda mutual
 • acolliments de persones grans
 • entre persones de nacionalitats diferents
 • planificació patrimonial i distribució d’herència familiar
 • conflictes en empreses familiars
 • conferencing de sistemes familiars

æ Mediació i facilitació organitzacional i empresarial

 • Societats mercantils o civils
 • Societats cooperatives
 • Empreses familiars
 • Organitzacions no lucratives
  • Associacions
  • Fundacions
  • Federacions
 • Facilitació organitzacional i empresarial
  • Construcció de visió comú
  • Desenvolupament de missió
  • Planning estratègic
  • Gestió de crisi
 • Mediació entre empreses

æ Mediació i facilitació escolar

 • Entre Consell Directiu i professorat
 • Entre professors i alumnes
 • Entre iguals (entre professors o entre alumnes)
 • Entre estructures escolars provincials o regionals i escoles locals

æ Mediació i facilitació comunitària i intercultural

 • Entre col·lectius
 • En el sí de la comunitat de propietaris i/o veïns
 • Entre persones i col·lectius de diferent procedència cultural o de creences
 • Facilitació de diàlegs públics
 • Construcció de consensos

æ Mediació i facilitació internacional