Consultoria Programa ONA


æ Consultoria especialitzada en resolució de conflictes

 • Estudi, prospecció i anàlisi de conflictes
 • Elaboració d’estratègies d’intervenció en conflictes i processos de diàleg
  • Interpersonals
  • Comunitaris
  • Intraorganitzacionals
  • Interorganitzacionals
  • Entre entitats i usuaris
  • Entre empreses i clients, proveïdors
  • Internacionals

æ Emissió d’una Opinió Neutra Avançada (ONA)

æ Consultoria especialitzada en resolució de conflictes

 • Coaching personal
 • Coaching sistèmic
 • Coaching empresarial per a directius de pymes i multinacionals
 • Conflict coaching
 • Coaching per a mediadors i conflictòlegs
 • Coaching de vida

æ Serveis de supervisió tècnica per a mediadors públics i privats