Equip Professional

 

Irma Rognoni: Soci Director. Curriculum detallat

 

 

Jordi Palou: Soci Director. Curriculum detallat

 

Col.laboradors

æquitas treballa en equip amb nombrosos professionals de diversos camps i, si s’escau, de diversos països, sempre en funció del tipus de conflicte del què es tracti o del tipus de demanda de servei que sol·licitin els interessats.

En tots els cassos els professionals que formen equips amb æquitas gaudeixen de prestigi i àmplia experiència pràctica en el camp de la mediació i la resolució de conflictes.