Avís legal

Clàusula general

La utilització d’aquesta plana web digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

Aquesta plana web digital té com a objecte facilitar als clients d´ æquitas – Centre de Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes® i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als serveis que s’ofereixen .

æquitas – Centre de Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes® és titular de tots els drets sobre aquesta pàgina web digital, així com dels drets de propietat intel·lectual referits als continguts que s’inclouen, a excepció d’aquells drets cedits a editorials i/o altres mitjans de comunicació. Els continguts no podran ser reproduïts, copiats ni publicats sense el previ consentiment per escrit.

æquitas – Centre de Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes® respecta de forma rigorosa la confidencialitat de les dades de caràcter personal. Qualsevol notificació i/o reclamació serà vàlida únicament per notificació escrita per correu certificat.

æquitas – Centre de Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes® va quedar registrat com a Centre de Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes davant la Generalitat de Catalunya, segons consta sota número de referència 612899 de data 22 de febrer de 1999.

El logotip i el nom æquitas – Centre de Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes® constitueixen marca registrada, segons l’oportú títol de concessió de marca atorgat en data 20 de juliol de 2000 per la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El registre d’aquesta marca confereix al seu titular el dret exclusiu al seu ús en el tràfic econòmic i en les activitats sense afany de lucre.